شهروز سمیعی طراح سایت-شهروز سمیعی برنامه نویس سایتشهروز سمیعی طراح سایت-شهروز سمیعی برنامه نویس سایت-سئو سایت
برنامه نویسی

آموزش خرید بلیط سینما آنلاین با استفاده از asp.netcore

در خرید بلیط سینما بصورت آنلاین کلیت خرید مانند تمامی خریدهای آنلاین است ولی نکات زیادی در خرید بلیط سینما بصورت آنلاین وجود دارد که در این آموزش که با استفاده از asp.net core انجام میشود به مسائل مختلفی پرداخته میشود و صرف نظر از مسئله ثبت نام کاربر

آموزش خرید بلیط سینما آنلاین با استفاده از asp.netcore

آموزش خرید بلیط سینما آنلاین با استفاده از asp.netcore

در خرید بلیط سینما بصورت آنلاین کلیت خرید مانند تمامی خریدهای آنلاین است ولی نکات زیادی در خرید بلیط سینما بصورت آنلاین وجود دارد که در این آموزش که با استفاده از asp.net core انجام میشود به مسائل مختلفی پرداخته میشود و صرف نظر از مسئله ثبت نام کاربر سایر مسائل پوشش داده شده است .

ثبت نام کاربر در آموزش های گذشته انجام شده و شما میتوانید در آموزش ساخت رستوران آنلاین قسمت ثبت نام را مشاهده کنید و دقیقا همان تکنیک را نیز در اینجا اجرا کنید .

در خرید بلیط آنلاین سینما قرار است کاربر با انتخاب فیلم مورد نظر خود سالن پخش را انتخاب کند ، سانس مورد نظر خود را انتخاب کند و تعداد صندلیهای مورد نظر خود را نیز انتخاب کند در نهایت پرداخت آنلاین را انجام دهد .

انتقال قالب به پروژه

00:13:19
ساخت و انتقال قالب به پروژه
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد و اتصال پروژه به دیتابیس

00:26:44
ایجاد و اتصال پروژه به دیتابیس با استفاده از codefirst
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

تکمیل مدل های سینما

00:44:47
تکمیل مدل های سینما و انتقال به دیتابیس
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

اجرا اتصال slider و swiper به دیتابیس

01:08:58
اجرا اتصال slider و swiper به دیتابیس
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد صفحه داخلی مربوط به هر فیلم

00:39:49
ایجاد صفحه داخلی مربوط به هر فیلم
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

نمایش سالن های سینمای مربوط به هر فیلم

00:54:00
نمایش سالن های سینمای مربوط به هر فیلم جهت انتخاب روزهای هفته
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

نمایش سانس های هر فیلم

00:31:26
نمایش سانس های هر فیلم بر اساس انتخاب روز
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

تکمیل بخش نمایش سانس ها فیلم

00:34:12
تکمیل بخش نمایش سانس ها و روزهای نمایش فیلم
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

آماده سازی خرید بلیط با انتخاب صندلی در سالن

00:41:00
آماده سازی خرید بلیط با انتخاب صندلی در سالن با استفاده از modal
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد سالن سینما با امکان انتخاب صندلی

00:36:50
ایجاد سالن سینما با امکان انتخاب صندلی در modal
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد مدل های ثبت سفارش

00:42:16
ایجاد مدل های ثبت سفارش جهت دریافت ثبت بلیط
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

نمایش اطلاعات مربوط به هر صندلی در sweetAllert

00:44:24
نمایش اطلاعات مربوط به هر صندلی در sweetAllert با استفاده از Json
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

اضافه کردن صندلی سینما به سبد خرید

00:49:50
اضافه کردن صندلی سینما به سبد خرید
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

اضافه و کم کردن صندلیها به لیست خرید و نمایش لیست صندلیهای خریداری شده

01:01:26
اضافه و کم کردن صندلیها به لیست خرید و نمایش لیست صندلیهای خریداری شده
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

تکمیل بخش انتخاب صندلی سینما

00:50:27
تکمیل بخش انتخاب صندلی سینما
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

نمایش صندلیهای انتخاب شده در سالن سینما

00:40:48
نمایش صندلیهای انتخاب شده در سالن سینما
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

کنترل انتخاب صندلی ها در صورتی که قبلا توسط شخص دیگری انتخاب شده بود

00:32:37
کنترل انتخاب صندلی ها در صورتی که قبلا توسط شخص دیگری انتخاب شده بود
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

انتخاب فیلم با دو روش انتخاب صندلی و انتخاب سانس فیلم

00:51:06
انتخاب فیلم با دو روش انتخاب صندلی و انتخاب سانس فیلم
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

تکمیل اضافه کردن تیکت

01:15:52
تکمیل اضافه کردن تیکت بدون انتخاب صندلی
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .
استفاده از FullCalendar در asp.net core

استفاده از FullCalendar در asp.net core

انتقال دیتابیس آماده به پروژه

انتقال دیتابیس آماده به پروژه

;