شهروز سمیعی طراح سایت-شهروز سمیعی برنامه نویس سایتشهروز سمیعی طراح سایت-شهروز سمیعی برنامه نویس سایت-سئو سایت
طراحی وب سایت

آموزش HTML Image Maps

در برخی وب سایت ها جهت درک بهتر انتخاب محصول احتیاج است بخشهای مختلف یک محصول را انتخاب کرد که میتوان از HTML Image Maps استفاده کرد

آموزش HTML Image Maps

آموزش HTML Image Maps

در برخی وب سایت ها جهت درک بهتر انتخاب محصول احتیاج است بخشهای مختلف یک محصول را انتخاب کرد که میتوان از HTML Image Maps استفاده کرد .

برای درک این مطلب فرض کنید یک نقشه کلی از ایران به همراه استانها دارید که میخواهید با انتخاب هر استان اطلاعات آن نمایش داده شود و یا جهت انتخاب گوشت مورد نظر نظر خود قسمت های مختف گاو نمایش داده میشود و شما میتوانید قسمت های مختلف را انتخاب کنید . با این کار کاربر درک بهتری از انتخاب محصول یا منظقه را دارد که با کمک Image Map Selector قابل اجرا است

ایجاد HTML Image Maps

00:13:26
ایجاد HTML Image Maps
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد HTML Image Maps نمونه 2

00:13:14
ایجاد HTML Image Maps نمونه 2
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .
آیا با asp.net core میتوان طراحی وب سایت انجام داد؟

آیا با asp.net core میتوان طراحی وب سایت انجام داد؟

;