شهروز سمیعی طراح سایت-شهروز سمیعی برنامه نویس سایتشهروز سمیعی طراح سایت-شهروز سمیعی برنامه نویس سایت-سئو سایت
برنامه نویسی

آموزش ساخت وب سایت رستورانی با سفارش آنلاین

داشتن یک وب سایت رستورانی میتواند بسیار حائز اهمیت باشد از این جهت که هم می توانید رستوران خود و غذاهایی که ارائه میدهد را به مشتریان خود نمایش دهید و هم سفارش آنلاین داشته باشید

آموزش ساخت وب سایت رستورانی با سفارش آنلاین

آموزش ساخت وب سایت رستورانی با سفارش آنلاین

داشتن یک وب سایت رستورانی میتواند بسیار حائز اهمیت باشد از این جهت که هم می توانید رستوران خود و غذاهایی که ارائه میدهد را به مشتریان خود نمایش دهید و هم سفارش آنلاین داشته باشید . یک وب سایت رستورانی میتواند دارای بخش های مختلفی باشد و فقط به یک سفارش ساده ختم نشود . میتواند تعداد شعب زیادی را تعریف کرد و اینکه چه غذایی هایی در شعب به اتمام رسیده است .

یک وب سایت رستورانی میبایست دارای ظاهر زیبایی باشد تا کاربر به محض ورود از آن به راحتی خارج نشود . به غیر از ظاهر وب سایت که میبایست خوب باشد میبایست دارای شرایطی باشد که کاربر به راحتی به بخش های مختلف دستری داشته باشد .

در این آموزش سعی شده بخش های مختلف یک وب سایت رستورانی به آموزش گذاشته شود تا این تجربه برای شما ایجاد شود .

ایجاد پروژه جدید و انتقال قالب به پروژه

00:17:03
در ابتدا یک پروژه جدید ایجاد کرده و قالب دانلود شده را به پروژه انتقال میدهیم
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد مدل و انتقال آن به دیتابیس

00:24:48
ایجاد بخشی از مدل و ساخت دیتابیس با استفاده از ef core و code first
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد partialview های مختلف در پروژه

00:35:22
ایجاد partialview های مختلف جهت تمیزی کار در پروژه
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد منوی رستوران در پروژه

00:30:59
ایجاد منوی غذاهای رستوران در پروژه
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

تکمیل منوی رستوران و برخی تغییرات قالب

00:25:34
تکمیل منوی رستوران و برخی تغییرات قالب
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

استفاده از view components برای نمایش نمایندگی ها

00:36:22
استفاده از view components برای نمایش نمایندگی ها
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد مدل های مربوط به سفارش آنلاین

00:33:07
ایجاد مدل های مربوط به سفارش آنلاین و تغییر در html و css غالب
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد modal جهت نمایش محصولات

00:34:53
ایجاد modal جهت نمایش محصولات قبل از اضافه شدن به سبد خرید
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد viewModel جهت ثبت پیش سفارش

00:45:24
ایجاد viewModel جهت ثبت پیش سفارش با استفاده از jquery ajax
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد مدل انتخاب نمایندگی

00:42:00
ایجاد مدل انتخاب نمایندگی قبل از سفارش غذا
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

تکمیل بخش شعب با استفاده از jquery

00:41:22
تکمیل بخش شعب با استفاده از jquery
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

تکمیل بخش شعب با استفاده از jquery

00:44:24
تکمیل بخش شعب شامل ایجاد و ویرایش شعب
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

تکمیل بخش شعب با استفاده از jquery

00:33:02
تکمیل بخش شعب و ایجاد alert انتخاب شعب
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

انتقال بخش محصولات به viewComponent

00:18:07
انتقال بخش محصولات به viewComponent جهت استفاده آسان تر از کدها استفاده از SweetAlert 2 در پروژه
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

افزودن غذاها به لیست سفارش

01:07:52
افزودن غذاها به لیست سفارش
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

تکمیل اضافه کردن غذاها به سبد خرید

00:30:45
تکمیل اضافه کردن غذاها به سبد خرید
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

نمایش غذاهای انتخاب شده در سبد خرید

00:49:35
نمایش غذاهای انتخاب شده در سبد خرید با امکان کم و زیاد کردن تعداد غذاها
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد عملیات حذف در سبد خرید و آپدیت sweet alert

00:34:02
ایجاد عملیات حذف در سبد خرید و آپدیت sweet alert
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

تکمیل بخش حذف غذا از سبد خرید

00:44:33
تکمیل بخش حذف غذا از سبد خرید و آپدیت کدهای مربوط به حذف
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ساخت قسمت مشاهده لیست خرید

00:42:32
ساخت قسمت مشاهده لیست خرید و اتصال آن به viewmodel
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

تکمیل بخش سبد خرید قسمت حذف و آپدیت محصولات

00:29:14
تکمیل بخش سبد خرید قسمت حذف و آپدیت محصولات با توجه به آپدیت سبد خرید و صفحه سفارشات
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد بخش انتخاب شعب در لیست منوی غذا

00:57:38
ایجاد بخش انتخاب شعب در لیست منوی غذا
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد مدل های کاربر

00:32:11
ایجاد مدل های مخصوص کاربر و قوانین آن
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد گرافیک ثبت نام و فرم اولیه ثبت نام

00:41:00
ایجاد گرافیک ثبت نام و فرم اولیه ثبت نام با استفاده از jquery و ajax
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد ثبت نام کاربر

00:52:11
ایجاد بخش ثبت نام کاربر با استفاده از jquery و asjax
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد بخش دریافت کد فعالسازی

01:13:00
ایجاد بخش دریافت کد فعالسازی
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد امنیت بالا در ارسال کد فعالسازی

00:38:54
ایجاد امنیت بالا در ارسال کد فعالسازی با استفاده از encode و decode آدرس بار جهت انتقال id کاربر
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

پایان بخش ارسال کد

00:16:19
پایان بخش ارسال کد و تنظیمات ارسال sms
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

اتمام ثبت نام کاربر و ورود به سیستم

00:56:16
اتمام ثبت نام کاربر و ورود به سیستم و تنظیمات claim
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

آپدیت قسمت هایی که احتیاج به ورود کاربر دارد

00:45:13
آپدیت قسمت هایی که احتیاج به ورود کاربر دارد و تنظیم خطاهای مربوطه
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد و تنظیمات شعب فعال و غیرفعال

00:50:41
ایجاد و تنظیمات شعب فعال و غیرفعال جهت مدیریت ثبت سفارش برای شعب فعال و غیرفعال
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

تغییر اجرای نمایش منوی غذا

00:53:39
تغییر اجرای نمایش منوی غذا جهت تنظیمات اولیه در نمایش غذاهای غیر فعال شعبه انتخابی
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

نمایش محصولات بر اساس انتخاب شعبه مورد نظر کاربر

00:34:35
نمایش محصولات بر اساس انتخاب شعبه مورد نظر کاربر
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

آپدیت سبدخرید با توجه به تغییر شعبه انتخابی

01:05:22
آپدیت سبدخرید با توجه به تغییر شعبه انتخابی و حذف غذاهای غیر فعال
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

اتمام آپدیت سفارشات با تغییر شعبه

00:53:14
اتمام آپدیت سفارشات با تغییر شعبه در صورتی که صفحه لود شود
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد درگاه زرین پال

00:47:11
ایجاد درگاه زرین پال جهت پرداخت سفارشات ثبت شده
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

اتمام بخش پرداخت آنلاین زرین پال

01:09:21
اتمام بخش پرداخت آنلاین و ثبت نهایی و نمایش اطلاعات پرداخت
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

رفع برخی مشکلات

00:36:21
رفع برخی مشکلات و آماده سازی جهت آپلود
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

آپلود وب سایت بروی سرور

00:35:50
ایجاد تنظیمات آپلود و انتقال بروی سرور
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

ایجاد مدل های افزودن آپشن در انتخاب غذا

01:13:37
ایجاد مدل های افزودن آپشن برای غذا و اضافه شدن مبلغ
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .

پایان اضافه کردن آپشن های غذا و اضافه شدن آن سبد خرید

01:09:20
پایان اضافه کردن آپشن های غذا و اضافه شدن آن سبد خرید
جهت مشاهده ویدئو آموزش و فایل پیوسیت به سیستم وارد شوید .
استفاده از FullCalendar در asp.net core

استفاده از FullCalendar در asp.net core

آموزش خرید بلیط سینما آنلاین با استفاده از asp.netcore

آموزش خرید بلیط سینما آنلاین با استفاده از asp.netcore

;