شهروز سمیعی طراح سایت-شهروز سمیعی برنامه نویس سایتشهروز سمیعی طراح سایت-شهروز سمیعی برنامه نویس سایت-سئو سایت
سئو سایت

آیا استفاده از وردپرس (wordpress) تاثیر خوبی در سئو سایت طراحی شده دارد ؟

CMS های گوناگونی برای اجرای وب سایت وجود دارد به عنوان مثال وردپرس ، جملا و ....... که همگی جهت اجرای وب سایت بکار میرود که همگی از اصول پایه html و css استفاده میکنند . آیا به بهانه سئو استفاده از وردپرس و یا جملا مناسب است ؟

آیا استفاده از وردپرس (wordpress) تاثیر خوبی در سئو سایت طراحی شده دارد ؟

آیا استفاده از وردپرس (wordpress) تاثیر خوبی در سئو سایت طراحی شده دارد ؟

CMS های گوناگونی برای اجرای وب سایت وجود دارد به عنوان مثال وردپرس ، جملا و ....... که همگی جهت اجرای وب سایت بکار میرود که همگی از اصول پایه html  و css استفاده میکنند . آیا به بهانه سئو ، استفاده از وردپرس و یا جملا مناسب است ؟

در ابتدا باید بدانید که استفاده از CMS ها به بهانه بهتر نتیجه گرفتن در سئو کاملا اشتباه است . از آنجایی که وردپرس جهت اجرای یک قالب آمده است نه طراحی و برنامه نویسی وب سایت ، یکسری از مسائل در استاندارد سازی طرح برای سئو میتواند در قالب رعایت شده باشد  میتواند رعایت نشده باشد .

یعنی طراح قالب اگر انواع تگ گذاری ها ، لینک سازی ها و خیلی موارد دیگر را رعایت کرده باشد اصول پایه رعایت شده است . یعنی سئو داخلی شما دارای استاندارد اولیه است . پس لزوما استفاده از CMS ها در صورت رعایت شدن سئو داخلی ، دارای استاندارد اولیه است و میبایست مسائل دیگر در افزایش رتبه سئو سایت بکار گرفته شود .

انتظار این مسئله که چون از وردپرس استفاده کرده ام پس حتما وب سایت من در کلمات کلیدی نتیجه میگیرد اشتباه است . پس اشتباه نکنید انتخاب یک پلتفرم ، بدون استفاده صحیح از تکنیک های سئو برای سایت شما حکم شکست در سئو سایت را دارد .

چگونه سئوکار شویم

چگونه سئوکار شویم

تاثیر مقاله نویسی در سئو سایت

تاثیر مقاله نویسی در سئو سایت

;